Archiv událostí

 

2013

Knihovna ve škole

Ve středu 23. října 2013 jsme navštívili s p. Ruskovou z Městské knihovny Valašské Meziříčí naši základní školu, kde si p. Rusková na dvou besedách povídala s dětmi o tom, jak se dělá knížka. Nechyběla ani pohádka na závěr besed. Spolupráce se školou bude pokračovat, na měsíc listopad byly naplánovány exkurze do naší obecní knihovny, kde se děti podívají, jak to vypadá v knihovně, dozví se, jak to v knihovně chodí a budou si moci prohlédnout nejzajímavější nové dětské knihy. Zároveň jsme se dohodli, že v naší knihovně budou probíhat pravidelné výstavky prací dětí ze základní školy. Tímto zveme do knihovny i ostatní děti a dospělé, přijďte se podívat, určitě u nás v knihovně najdete zajímavé knihy!

***********************************************

  • Knihovna má nový počítač a nový knihovnický program

V roce 2013 jsme měli možnost požádat v rámci dotačního programu Veřejné informační služby knihoven (VISK 3), který vyhlašuje Ministerstvo kultury ČR, o finanční dotaci pro naši knihovnu. Tuto možnost jsme využili a podali žádost na Změnu knihovního systému, zpřístupnění katalogu knih na webových stránkách knihovny a zapojení do souborného katalogu knihoven Vsetínska.

Předpokládané náklady činily 24 700,- Kč, z ministerstva kultury jsme získali dotaci 17 000,- Kč.

Zakoupili jsme nový počítač pro knihovnu, záložní zdroj UPS a nový software. Díky tomuto projektu získala knihovna Kunovice svůj vlastní online katalog knih, který je přístupný pro uživatele na webových stránkách knihovny. Čtenář má možnost podívat se do katalogu knihovny Kunovice kdekoliv z internetu, v katalogu zjistí, zda knihovna má knihu ve svém fondu a zda si knihu může vypůjčit nebo zda je kniha momentálně půjčená.

Tímto se knihovna Kunovice zároveň zapojila do souborného katalogu knihoven Vsetínska, takže čtenář má možnost vyhledávat knihy i v souborném katalogu a má možnost zjistit, ve které knihovně Vsetínska požadovanou knihu mají a zda je volná nebo vypůjčená.